Chcemy bezpieczeństwa – jasnego prawa podatkowego, a nie tylko niższych podatków‼️

⭐️ Liberalne podejście do koszów działalności ⭐️ Liberalna ordynacja podatkowa dla MSP ⭐️ Prawo pierwszej interpretacji dla MSP ⭐️ Likwidacja urzędniczych interpretacji podatkowych ⭐️ Skuteczność wyroku NSA i WSA od chwili ich zapadnięcia ⭐️ Przeniesienie odpowiedzialność za nieład przepisów wyłącznie na ustawodawcę i urzędników

14K
shares

PRZEDSIĘBIORCY ZACZYNAJĄ WYMAGAĆ 

‼️ 

Chcemy bezpieczeństwa – jasnego prawa podatkowego, a nie tylko niższych podatków‼️ 

⭐️ Liberalne podejście do koszów działalności 

⭐️ Liberalna ordynacja podatkowa dla MSP 

⭐️ Prawo pierwszej interpretacji dla MSP 

⭐️ Likwidacja urzędniczych interpretacji podatkowych 

⭐️ Skuteczność wyroku NSA i WSA od chwili ich zapadnięcia 

⭐️ Przeniesienie odpowiedzialność za nieład przepisów wyłącznie na ustawodawcę i urzędników 

 

  

Debaty o stawkach podatkowych mają sens tylko, jeśli dotyczącą one faktycznych dochodów, zbliżonych do dodatniego rachunku przepływów. W sytuacji, gdy praktyka stosowania przepisów podatkowych ogranicza w sposób istotny możliwość uznania części wydatków w koszty uzyskania przychodów, gdy aparat skarbowy bezkarnie nie uznaje wydatków przedsiębiorców jako koszty uzyskania przychodów, to nie stawki podatkowe są istotnym problemem, ale zasady obliczania przychodów, kosztów i dochodu. 

 

Obecne przepisy ordynacji podatkowej i ustaw pokrewnych, czynią przedsiębiorców bezbronnymi ofiarami urzędników skarbowych. Nawet jeśli urzędu nie mają racji, tryb postępowań skarbowych często zmusza przedsiębiorców do płacenia nie zasadnych haraczy podatkowych i płacone są tylko po to, aby uniknąć blokad rachunków czy innych ograniczeń w bieżącym funkcjonowaniu firmy, by nie doprowadzić do jej upadku. 

 

  

W interpretacji przepisów to urzędnicy powinni kierować się zasadą ostrożności i orzekania zawsze na korzyść przedsiębiorców, gdy ci udowodnią, że mogli zrozumieć niejasne i sprzeczne przepisy w określony sposób. 

Domagamy się prawa PIERWSZEJ INTERPRETACJI. 

 

Jeśli przedsiębiorca nie znajdzie prawomocnych wykładni WSA i NSA w danej sprawie, ma prawo dokonać wykładni prawa we własnym zakresie. Jeśli na etapie postępowania sądowego ustalony zostanie inny sposób obliczenia podatku, będzie on obowiązywał od chwili orzeczenia sądowego a nie wstecz. Przedsiębiorca bez kary będzie mógł dostosować się do ustalonej przez Sąd wykładni przepisów. 

 

Interpretacji podatkowe dokonywane przez urzędników muszą zostać całkowicie zlikwidowane. Państwo prawa to takie, w którym prawo musi być zrozumiałe wprost przez każdego kogo dotyczy, bez wykładni urzędów. Odpowiedzialność za błędny, dwuznaczności lub luki prawne ponosić musi wyłącznie ustawodawca i nie może być żądnej drogi prawnej do przeniesienie konsekwencji niejasnego prawa na przedsiębiorców. Jeśli urzędnicy rozumieją przepisy w inny sposób niż przedsiębiorcy muszą dokonywać interpretacji tylko za pośrednictwem sądu z wyżej wymienionymi warunkami skuteczność rozstrzygnięć. 

 

Domagamy się stworzenia działu przepisów w ordynacji podatkowej nadających przedsiębiorcom MSP innych praw i obowiązków niż przedsiębiorstwom dużym, tak aby zapewnić MPS bezpieczeństwo działalności od ryzyka błędów prawa i dowolności jego interpretacji przez urzędników.

Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały. Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu

Zmień na :
Filmy
Te tematy cię zainteresują. Wybierz i kliknij aby wiedzieć więcej.
Artykuły
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
Górnicy potrafią - przedsiębiorcy tym bardziej.
partia-polska-przedsiebiorcza
17 Feb 2020
Oglądane 16238 razy
Zakaz używania telefonów w szkołach. Jak bardzo chcemy się posunąć w absurdalnym prawie?
edukacja
06 Feb 2020
Oglądane 11864 razy
Kandydat Paweł Jan Tanajno - pakiet propozycji dla młodych polaków.
Wybory
06 Feb 2020
Oglądane 13730 razy
Tanajno2020. Program zasad prezydenta wolnościowców i przedsiębiorców.
Wybory
30 Jan 2020
Oglądane 17294 razy
Paweł Jan Tanajno - jedyny przedsiębiorców i wolnościowców kandydat na prezydenta.
Wybory
30 Jan 2020
Oglądane 11899 razy
NAJWAŻNIEJSZE ZASADY DZIAŁANIA PREZYDENTA. Paweł Jan Tanajno. Kandydat na prezydenta Polski.2020.
Wybory
30 Jan 2020
Oglądane 15273 razy
Prezydent nie musi być strażnikiem żyrandola.
Wybory
30 Jan 2020
Oglądane 16408 razy
Pensja brutto wypłacana pracownikowi na rękę.
prawo-podatkowe
27 Jan 2020
Oglądane 17742 razy
Bo do tanga trzeba dwojga.
partie polityczne
11 Aug 2019
Oglądane 20149 razy
Zdjęcia
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
Przy takiej władzy Polsce trudno będzie być przedsiębiorczą.
18 Feb 2020
Oglądane 13714 razy
🤝DOŁĄCZ BY WSPÓŁTWORZYĆ PARTIĘ PRZEDSIĘBIORCÓW
partia-polska-przedsiebiorcza
17 Feb 2020
Oglądane 12954 razy
z rodziną.
Wybory
30 Jan 2020
Oglądane 11400 razy